Спринцовки инжекционни

Спринцовки инжекционни, стерилни за еднократно приложение

Предназначение – за еднократна употреба в хуманната медицина при парентерално въвеждане на лекарствени вещества, а също така за изсмукване на различни течности. Произвеждат се от физиологически безвредни материали.

СТЕРИЛНИ ● АПИРОГЕННИ ● НЕТОКСИЧНИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ЕТИЛЕНОКСИД СРОК НА ГОДНОСТ: 5 ГОДИНИ

Двусъставни спинцовки

Цилиндър и бутало
Полипропилен, полиетилен висока плътност

Трисъставни спинцовки – LATEX FREE

Цилиндър, бутало и уплътнител
Полипропилен, полиетилен висока плътност, еластичен уплътнител

Oриентация на присъединителния конус

Опаковки

Индивидуална блистер опаковка

Вид на опаковката
Индивидуална Групова Транспортна
Индивидуална и транспортна блистер кашон
Индивидуална, групова и транспортна блистер кутия кашон
Индивидуална, групова и транспортна блистер ПЕ плик кашон

Транспортна опаковка – кашон

Обем на спринцовката Опаковка в кашон без групова опаковка
Количество бр. Размери външни, мм
1 мл трисъставна с и без игла 3500 608х428х388
2 мл дву и трисъставна с и без игла 3000 608х428х388
5 мл дву и трисъставна с и без игла 2000 608х428х388
10 мл дву и трисъставна с и без игла 1200 608х428х388
20 мл дву и трисъставна с и без игла 700 608х428х388
50 мл трисъставна 200 608х428х388

Транспортна опаковка – кашон с групова опаковка – кутия

Обем на спринцовката Опаковка в кашон с вътрешни кутии
Количество в кутия
бр.
Количество в кашон
бр.
Размери външни на кашона, мм
1 мл трисъставна с и без игла 200 2400 608х428х388
2 мл дву и трисъставна с и без игла 200 2400 608х428х388
5 мл дву и трисъставна с и без игла 100 1500 608х428х388
10 мл дву и трисъставна с и без игла 100 800 608х428х388
20 мл дву и трисъставна с и без игла 100 600 608х428х399
50 мл трисъставна 40 240 608х428х399

Групова опаковка – ПЕ опаковка

Обем на спринцовката Опаковка в кашон с ПЕ пликове
Количество в ПЕ плик
бр.
Количество в кашон
бр.
Размери външни на кашона, мм
1 мл трисъставна с и без игла 100 3500 608х428х388
2 мл дву и трисъставна с и без игла 100 3000 608х428х388
5 мл дву и трисъставна с и без игла 100 2000 608х428х388
10 мл дву и трисъставна с и без игла 100 1200 608х428х388
20 мл дву и трисъставна с и без игла 100 700 608х428х399