Двусъставни спринцовки

Обем мл Деления на скалата Ориентация на присъединителния конус Стандартна игла
2 мл 0,2 ml Центричен луер (L) 23 G 1 ¼ / 0,6х32 /
5 мл 0,5 ml
0,2 ml
Центричен луер (L) 22G1 ¼ / 0,7х32 /
10 мл 1 ml
0,5 ml
Ексцентричен луер (L) 21G 1 ½ / 0,8х38 /
20 мл 2 ml
1 ml
Ексцентричен луер (L) 20G 1 ½ / 0,9х38 /