Сонда за трахеална аспирация и сонда за хранене на недоносени деца

СОНДА ЗА ТРАХЕАЛНА АСПИРАЦИЯ (1)

СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ НА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА (2)

Размер Външен диаметър мм Цвят на накрайника СОНДА ЗА ТРАХЕАЛНА АСПИРАЦИЯ С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНА ИВИЦА с отворен или глух канал (1) СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ НА НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА (2)
СН 6 2.0 натурален
СН 8 2.7 светло червен
СН 10 3.3 черен
Маркировка І-во деление на 50 мм от върха и през 10 мм до 200 на 50, 100, 150, 200 и 250 мм от върха
Отвори, брой 1 3 2
Вид на канала отворен глух глух
Дължина в мм 250 500
Предназначение Аспирация на секрети и течности от гърлото, белия дроб и плевралната кухина. В педиатрията за хранене
Външни размери на кашона мм; 453 х 353 х 153 300 бр. 200 бр.