HIP SET – Тазобедрена става – Кат. № 910500000

Брой сета в кашон: 8х1

Данни за продукта

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗМЕР
Чаршаф за операционна маса, подсилен  140x190
Чаршаф за инструментална маса Мayo  80x145
Адхеазивен чаршаф с U – отвор, поставя се кракът на пациента  и чаршафа се залепва нагоре по тялото;  200x260
Допълнителен чаршаф;  150x150
Допълнителен чаршаф; 75x90
Лепящ чаршаф  – покрива пациента от кръста нагоре; 170x300
Чорап 35х120 – покрива крaка на пациента и се фиксира с лепящите ленти; 35x120
Кърпи 30x40