HIP SET – Тазобедрена става – Кат. № 910500000

Брой сета в кашон: 8х1

Данни за продукта

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗМЕР
Чаршаф за операционна маса, подсилен  140×190
Чаршаф за инструментална маса Мayo  80×145
Адхеазивен чаршаф с U – отвор, поставя се кракът на пациента  и чаршафа се залепва нагоре по тялото;  200×260
Допълнителен чаршаф;  150×150
Допълнителен чаршаф; 75×90
Лепящ чаршаф  – покрива пациента от кръста нагоре; 170×300
Чорап 35х120 – покрива крaка на пациента и се фиксира с лепящите ленти; 35×120
Кърпи 30×40