SENSIVA

Течен дезинфектант за ръце, съдържащ алкохоли и млечна киселина.

Предимства

  • Препарат с бързонастъпващо бактерицидно (вкл. ТВ), вируцидно (вкл. HBV и HIV) и фунгицидно действие
  • За хигиенна дезинфекция 3 мл се втриват в кожата на ръцете за 30 секунди.
  • За хирургична дезинфекция 2 пъти по 5 мл се втриват до лактите в продължение на 5 минути (2,5 + 2,5 мин)
  • Остатъчно действие 3 часа